Wednesday, November 4, 2009

Shichi-go-san

November 15 is "shichi-go-san." It is the event where parents celebrate a child's growth. "Shichi-go-san" means "seven-five-three." Three or seven year-old girls and five-year old boys are taken to a shrine and the parents pray for their future.

Japanese Translation
七五三


11月15日は七五三です。これは親が子供の成長を祝う行事にあたります。女の子は三才または七才、男の子は五才の年に、神社にお参りに行きます。私は七才のときに、七五三をしました。七五三には、着物を着ることが一般的です。私にとっておそらく初めての着物であったので、とてもきれいな衣装にわくわくしたものでした。正装した子供の姿を、写真館で写してもらうこともよく行われます。私も七五三のときにとった、台紙つきの写真を持っています。母は私の七五三の着物を、今までずっと大事にとっていました。私の姪っ子が何年か後に着てくれるのを、私は楽しみにしています。

Romaji Translation
11-gatsu 15-nichi wa shichi-go-san desu. Kore wa oya ga kodomo no seichou o iwau gyouji ni atarimasu. Onnanoko wa san-sai mata wa nana-sai, otokonoko wa go-sai no toshi ni, jinja ni omairi ni ikimasu. Watashi wa nana-sai no toki ni, shichi-go-san o shimashita. Shichi-go-san niwa, kimono o kiru koto ga ippanteki desu. Watashi ni totte osoraku hajimeteno kimono de atta node, totemo kireina ishou ni wakuwaku shita mono deshita. Seisou shita kodomo no sugata o, shashinkan de utsushite morau koto mo yoku okonawaremasu. Watashi mo shichi-go-san no toki ni totta, daishi tsuki no shashin o motte imasu. Haha wa watashi no shichi-go-san no kimono o, ima made zutto daijini totte imashita. Watashi no meikko ga nannen ka go ni kite kureru no o, watashi wa tanoshimini shite imasu.


Note: The translation is not always literal.

Beginner's Phrases
○It is common to wear Japanese clothing, kimono on this occasion.

•Shichi-go-san niwa, kimono o kiru koto ga ippanteki desu.

•しちごさんには、きものを きることが いっぱんてきです。

•七五三には、着物を着ることが一般的です。

No comments:

Post a Comment